Zandmandala Nijmegen

Momenteel trekt een groep monniken van het Gaden Jangtse-klooster in Zuid-India door Nederland om hier op verschillende plaatsen zandmandala's te maken en lamadansen te houden. Hierbij een dagboekje van hoe in de eerste locatie, Nijmegen, een en ander verloopt. Vooral bedoeld zodat de andere locaties van onze ervaringen kunnen leren, maar voor andere geïnteresseerden is het ook wel leuk om te lezen. Wil je de mandala of lamadansen op andere locaties zien, kijk dan op www.lamadans.nl.

Monday, November 07, 2005

Deventer: dag 4-5

We zijn aan het bijkomen van een overweldigende week met dito belangstelling. Het vergankelijkheidsritueel zaterdag trok - we zijn er inmiddels mee bekend als gemeenschap - ook hier in Deventer hartstikke veel publiek. Iedereen zat totaal opeengepakt in de ruimte, dikke rijen kleine kinderen vooraan. Daar konden we nog veel van leren samen, want zodra het zand werd uitgedeeld stortten de volwassenen zich in een grote stroom op Kathalijne en mij aan de ene, en Ida en Dolkar aan de andere kant om een of meer zakjes zand te bemachtigen. De kinderen kwamen heel beleefd en onder de indruk netjes vragen of ze misschien een zakje mochten. Alle 300 zakjes zand zijn dan ook op, er is geen zakje overgebleven. Voor hun zieke stervende broer, voor hun zusje, vriend, etc. - het was zo enorm aandoenlijk om te ervaren dat mensen heel graag een zakje wilden bemachtigen en we waren zo ontzettend blij dat die mogelijkheid er was om zand mee te geven (en nemen).

In optocht vertrok de stoet vervolgens met hoorns en cimbalen geloof ik, naar de IJssel. We hadden zowaar een paar dagen ervoor een formele brief binnen van de gemeente waarbij zij ons toestemming gaven het zand in de IJssel te strooien. Dus op ging het, in flinke stoet, naar de IJssel. Tenzin-ma en Pema en Jampa en Kathalijne en ik bleven achter om op de kramen met artikelen en boeken te passen.

Toen druk in de weer om alles weer in te pakken en naar de kerk verderop te vervoeren. En daar hebben we 's avonds, we weten het exacte aantal nog niet helemaal zeker op dit moment (hopelijk morgen wel).... ruim 350 toeschouwers mogen ontvangen. De telefoontjes van Ida en Fabiola naar alle communicatie-afdelingen van de omringende gemeentes (om perslijsten op te vragen waar vervolgens zelfs het meest onooglijke krantje een persbericht heeft ontvangen) hebben duidelijk effect gehad. Zo interpreteer ik het, ik weet het uiteraard niet zeker. Uit Dedemsvaart, uit Emmeloord, maar ook veel mensen uit Deventer. De kerk was om pakweg 19.30 uur vol. Toen kwamen er nog meer mensen. En nog meer. En nog veel meer. Stoelen erbij. De monniken kwamen met eigen ogen kijken omdat ieder van ons gezelschap het niet zo maar geloofde. Maar het was echt waar.

En het was een formidabele en heel gedenkwaardige avond. Wat er gebeurd is weet wellicht niemand, maar dat er iets gebeurd is is wel duidelijk. Mensen waren zeer ontroerd, incluis ook de monniken zelf. De Geshe stond warempel om 23.30 uur, toen het optreden net een half uurtje over was, nog heel blijmoedig in opperbeste stemming zelf op het podium mee te helpen de (zware!) geluidsboxen en alles weer af te breken - zag ik tot mijn grote schrik. Hij wilde er ook niet mee op houden, dus ik dolf het onderspit.

Na wat gebruikelijke obstakels in telkens weer een ander jasje (nu was de parking dicht waar Nico zijn auto had geparkeerd en die hadden we nodig om alle spullen mee te helpen vervoeren; de geluidsman was zijn fietssleuteltje kwijt in alle kratten en boxen; zo nog een paar oefeningetjes in de kou na middernacht....) konden we in etappes de monniken en alle spullen naar Emst brengen, waar de monniken gisteren in hopelijk een dagje echte rust hebben kunnen bijkomen.

Hoewel rust.... er is altijd - als je denkt dat ze nu wel heeeel moe zullen zijn - wel weer gelegenheid voor ze voor een hartstochtelijk debat over bijvoorbeeld de totstandkoming van het heelal. Vasubhandu immers houdt er (naar ze mij later uitlegden) een andere mening op na dan de wetenschappers, dus of de Geshe zijn mening over het heelal maar even wil verdedigen tegenover Yeshi, of ook Tenzin, of, leuker nog, tegenover Yeshi en Tenzin en Sonam tegelijk.

Op zo'n dag is er ook tijd voor 'eikeltjesgooien', een leuke nieuwe hobby voor als je even weinig te doen hebt in Emst. Twee uur eikeltjes rapen, dan een kwartiertje alle eikeltjes gooien. Dat zijn de dingen die je allemaal kunt doen op zo'n rustdag. Alle monniken maken het in ieder geval, heel goed. Niemand van hen is nu ziek (alleen heeft arme Maarten met griep dagenlang toch met veel inzet voor ze gekookt om daarna bleekjes weggetrokken en zonder zelf te eten in bed te duiken), en ze zijn in opperbeste stemming. Onze zorgen over de last van hun schema worden zeker niet door hen zelf gedeeld, ze zijn heel blij en maken het uitstekend. Morgen volgen, als ik er nog op kan komen, nog wat meer details of anders in ieder geval de precieze informatie over het aantal toeschouwers.

Met een hartelijke groet, en namens heel blije en gelukkige ploeg hier van Fabiola, Ida, Henk, Dolkar, Nico en Kathalijne, en alle anderen die zich hebben ingespannen voor 'Deventer',

Caroline

(De foto's zijn van Fabiola)

5 Comments:

Blogger kredietlenenhypotheken said...

Hallo Inge E. ,

Nu ik Deventer: dag 4-5 zo lees, wil ik je vertellen dat ik vrijwel de best site over kredieten heb gevonden. Je vindt deze site over kredieten op www.krediethypotheeklening.info

Alle info die je nodig hebt. Vraag zelf je eigen kredieten aan.

4:31 PM  
Blogger kredietlenenhypotheken said...

Hello Inge E. ,

Als je bij een bank niet slaagt voor geldlening een heb je dan bij een online geldleningen nog wel kans?

7:01 AM  
Blogger kredietlenenhypotheken said...

Hallo Inge E. ,

Nu ik Deventer: dag 4-5 zo lees, wil ik je vertellen dat ik vijwel de best site over hypotheken heb gevonden. Je vindt deze site over hypotheken op www.krediethypotheeklening.info

Alle info die je nodig hebt.

1:21 PM  
Blogger alberthaanstra said...

Beste Inge E. ,

Ik wilde vragen of er iemand ervaringen heeft met lening van Afab.
Ik ben namelijk op zoek naar lening en zie ze overal staan.

Met vriendelijke groet,
Albert H Haanstra.

11:42 PM  
Blogger Ronan Jimson said...

Hi , This is a good article site.
i found many information here.
-----------------------------------------------
http://global-in-arm.com
Good luck,

1:23 AM  

Post a Comment

<< Home